Na główną
Informacja o archiwum...
Witam wszystkich Bywalców i Sympatyków Klubu 4art...

Z przyczyn ode mnie zupełnie niezależnych, strona "Okiem Rycha",  na której od stycznia 2005 roku do października 2014 roku 
zarejestrowałem  217 relacji zdjęciowych z wydarzeń związanych z artystyczną działalnością Klubu 4art, przestaje działać jako
strona ściśle związana z Klubem 4art.  

Przez minione dziesięć lat  moja współpraca z Zarządzającymi Klubem 4art układała się wspaniale i  bezproblemowo! 
Już na początku istnienia Klubu opracowałem i przez kolejne pięć lat prowadziłem oficjalną stronę Klubu 4art. 
Właśnie wtedy, z Tomkiem, ówczesnym Szefem Klubu, doszliśmy do wniosku,  że koncerty w 4art  należałoby  dokumentować 
zdjęciami i z odpowiednimi komentarzami, w postaci relacji, udostępniać na stronie internetowej Klubu.  Pierwsza  taka  relacja
z  koncertu  Tria  Jarka Śmietany,  jeszcze wtedy bardzo skromna,  ukazała się na stronie 4art  w  styczniu  2005  roku.

Administratorzy nowej strony 4art nie przewidzieli możliwości umieszczania na niej relacji z wydarzeń Klubowych, wobec tego,
dla zachowania historii Klubu oraz naszych  wspomnień,  w porozumieniu z Szefem Klubu,  utworzyłem stronę "Okiem Rycha", 
udostępnianą na oficjalnej stronie Klubu. 

W dniu 18 października 2014 roku, ku memu wielkiemu zaskoczeniu, została przez... kelnerkę (!!) przekazana  informacja o decy- 
zji Szefa Klubu w wyniku której,  traci moc porozumienie dotyczące zasad dokumentowania  wydarzeń  artystycznych w Klubie 
4art  ustanowione w 2005 roku i do tej  pory respektowane przez wszystkich jego poprzedników.  Pozakulisowe  ustalenia  pot- 
wierdziły  jej  prawdziwość.

Decyzja jest decyzją więc muszę ją uszanować mimo, że została przekazana  w  tak  niestosowny sposób  i bez uzasadnienia.    

W zaistniałych okolicznościach postanowiłem:
1. Wszystkie materiały   informacje  przedstawiające dziesięcioletnią  historię Klubu 4art,  które  uważam  za  wartość  ponad-
     czasową, zachowam w archiwum udostępniając je na mojej stronie. Celowość tego postanowienia uważam za oczywistą.  
2. Archiwum uzupełnię informacjami o zespołach i artystach, którzy w minionym dziesięcioleciu występowali w Klubie 4art.
3. W kanale Klub4art na YouTybe, zachowam filmy do których występujący w Klubie artyści i zespoły nie wniosą zastrzerzeń.
4. Wszystkie następne relacje na stronie "Okiem Rycha" będą dotyczyć koncertów i wydarzeń kulturalnych w których wezmę
     osobisty udział, jednak... z wyłączeniem imprez kulturalnych jakie będą miały miejsce w Klubie 4art.
5. Strona "Okiem Rycha" będzie od teraz stroną dokumentującą wydarzenia kulturalne w Gliwicach i regionie,  jednak z powo-
     du ich mnogości, potraktowane będą wybiórczo.
6. Stronę  "Okiem Rycha",  będę  nadal  prowadził  społecznie,  nakładem  własnych  środków  finansowych.
            
                                                                                                                                                                                                       Ryszard Batko
                                                                                                                                                                                                         czyli - Rychu
                                                                                                                                                                                                       8 listopad 2014