Na głowną
   Zagrali u nas... 
                                                  Tutaj możesz zobaczyć kto grał w Klubie 4art i kiedy: 
S t a t y s t y k i   z b i o r c z e
Kalendarium imprez muzycznych 2005 - 2010
 Jakie zespoły grały?
 Jacy artyści wystąpili w Klubie 4art?
Dane statystyczne obejmują okres od 01.01.2005 do 31.12.2010 
Jak grano w latach 2005 - 2010
=> wg. nazwisk
=> wg. ilości występów