Informacje o stronie "Okiem Rycha"...
Na główną

Dziwne koleje losu miała niniejsza strona...

1. Pierwsza  jej  odsłona  nastąpiła  na przełomie 2004 i 2005 roku. Ponad rok była oficjalną stroną internetową Gliwickiego
    Klubu Muzycznego 4art udostępnianą na tymczasowym adresie zastępczym.
2. Po przeprowadzce danych na adres docelowy Klubu 4art - kolejne cztery lata nadal istniała jako oficjalna strona Klubu.   
3. Gdy strona Klubu 4art zmieniła administratora  i  została utworzona  jej zupełnie nowa wersja, nie przewidująca  zamiesz-
    czania relacji z  Klubowych imprez, powstała strona "Okiem Rycha"  zachowująca pięcioletnią historię Klubu 4art oraz na
    bieżąco rejestrująca wydarzenia kulturalne Klubu...  przez  następne  pięć  lat.
4. W międzyczasie,  z powodu rosnących ilości danych,  nastąpiła kolejna jej przeprowadzka,  tym  razem  pod  opiekuńcze
    skrzydła  Studia Avedruk,  gdzie istnieje do dzisiaj. 
5. W październiku 2014 r. w Klubie 4art podjęto decyzję o zaprzestaniu rejestracji bieżących wydarzeń kulturalnych Klubu. 
6. Jednak  dla  zachowania  dziesięcioletniej  historii  Klubu, który wniósł tak wiele dla Kultury w Gliwickim regionie, niniejszą
    stronę  postanowiłem  zachować,  pod  bieżącą  nazwą,  zamieszczając  na  niej: 
    a. Materiały archiwalne Klubu 4art, które opracowywałem i zgromadziłem od stycznia 2005 do października 2014 roku.
    b. Nowe relacje,  które w miarę możliwości,  będę umieszczał na niej  jako rejestrację  ciekawych  wydarzeń  kulturalnych
        w  Gliwicach i regionie,  w których będę miał okazję uczestniczyć. 


Czy po wyżej przedstawionych zmianach moja strona będzie budzić takie zainteresowanie internautów jak poprzednio? 
Tego dzisiaj jeszcze nie wiem, czas wszystko zweryfikuje...
Wiem jednak, że za sprawą intensywnej działalności kulturalnej  Urzędu Miasta i Powiatu Gliwice, powstało w naszym regio-
nie wiele  bardzo ciekawych inicjatyw kulturalnych  o randze krajowej  i międzynarodowej oraz wiele zupełnie nowych miejsc 
(ośrodków) propagujących Kulturę przez duże "K" wartych popularyzacji wśród internautów nie tylko naszego regionu.

W tym miejscu mogę mieć jedynie wielką nadzieję, że strona  - "Okiem Rycha" - nadal będzie spełniać Wasze oczekiwania...
                                                                                                                                                                  Ryszard Batko             
                                                                                                                                                                    czyli - Rychu              
                                                                                                                                                             Gliwice, 2014.11.12
__________________________________________________________________________________________________
PS. Wszelki informacje i komentarze dotyczące strony "Okiem Rycha"  uznam za niezmiernie cenne dla jej rozwoju! :)