Kontakt
Galeria zdjęć
Multimedia
Inne
dokumenty
Aktualności
Ogólne
Komentarze
i opracowania
Dokumenty
UM
  Na  główną
Poldery Ostropki i Kłodnicy
Poldery zasilania Portu Gliwice 
05.06.2016. "Niedzielne śniadanie na trawie". Pierwszy piknik zorga-
nizowany przez mieszkańców w ramach protestu wobec UM. Zdjęcia
z pikniku w Galerii. ZOBACZ GALERIĘ

07.06.2016. W internecie umieściłem pierwsze opracowanie wykazu- 
jące błędność decyzji podjętych przez UM. ZOBACZ OPRACOWANIA

W kilku portalach do których przekazałem opracowania dot. Ostropki
rozgorzały dyskusje negujące działania czytających, przeciwnych 
postanowieniom UM. Zainteresowanie tą sprawą stale rośnie.


13.06.2006. Rada Osiedla Wójtowa Wieś złożyła w UM petycję protes-
tującą przeciw budowie zbiorników retencyjnych Ostropki przy ulicy 
Słowackiego. Termin rozpatrzenia: 13.09.2016.  CZYTAJ


Dyskusje, dyskusje, dyskusje...

31.07.2016. Intensywne burze w dniach 30-31 lipca, za
lały Gliwice!
Przyroda dała dowód słuszności tez głoszonych przez dyskutantów.

04.08.2016. O arogancji władzy i sposobach jej działania. CZYTAJ

  
UM komuś sprzedał lub wydzierżawił polder osadowy należący kie- 
dyś do Portu Gliwice. Strategiczny dla Portu teren został ogrodzony.
ZOBACZ
Gliwickie  poldery  zagrożone  błędnymi decyzjami  UM  Gliwice