Kontakt
Galeria zdjęć
Multimedia
Inne
dokumenty
Aktualności
Ogólne
Komentarze
i opracowania
Dokumenty
UM
 Na  główną
Poldery Ostropki i Kłodnicy
Poldery zasilania Portu Gliwice 
UM ogłosił przetarg na wykonanie projektu zbiorników retencyjnych 
Ostropki przy ul. Słowackiego. CZYTAJ

UM zamknął przetarg i ogłosił, której firmie powierzy wykonanie 
wykonanie projektu zbiorników retencyjnych. CZYTAJ

UM ogłosił konsultacje społeczne. Szkoda, że dopiero po przypad- 
kowym odkryciu zamierzeń UM wobec polderów przy Słowackiego 
oraz zgłoszeniu pierwszych protestów. CZYTAJ
  

UM zakończył konsultacje społeczne protokółem. CZYTAJ

Rozgorzała walka mieszkańców Dzielnicy Wójtowa Wieś o ratowanie 
zielonych polderów przy ul. Słowackiego. W jej ramach organizowa- 
no "Niedzielne śniadania na łące". Zdjęcia > patrz w "Galerii zdjęć"
 
Rada Osiedlowa Wójtowa Wieś przesłała do UM petycję protestują- 
cą przeciwko budowie zbiorników retencyjnych na które zebrano
ok. 1500 podpisów mieszkańców Osiedla Wójtowa Wieś. CZYTAJ 


Uruchomiono akcję wsparcia protestów mieszkańców do której za- 
angażowali się inni mieszkańcy Gliwic. W jej ramach przedstawiono 
materiały sugerujące bardziej optymalne rozwiązania, niż błędne 
rozwiązania lansowane przez UM jako jedynie słuszne! 
Patrz - "Komentarze i opracowania." 
Panie Prezydencie... 
Kończ Pan akcję Ostropka, bo zabraknie tu miejsca :)    
 


 
Gliwickie  poldery  zagrożone  błędnymi  decyzjami  UM  Gliwice 
Brak dokumentów dzierżawy lub sprzedaży polderów osadowych.
Czy ktoś może je namierzyć? Byłoby - super ! :)