Kontakty
Galeria zdjęć
Multimedia
 
Inne
dokumenty
Aktualności
Ogólne
Komentarze
i opracowania
Dokumenty
UM
GLIWICE  TONĄCE.....  W  ZIELENI !
Nie  pozwólmy,  by  zagrożeniem  tej  zieleni,  stały  się  błędne  decyzje  podejmowane  w  Urzędzie  Miejskim !
      Copyright by Poldery Gliwic 2016                                          Strona uruchomiona: Lipiec 2016                                                  Administrator: Ryszard Batko 
  Na  główną
"Lipy to nie fraszka"
To wideoklip, który brał 
czynny udział w akcji ra- 
towania starych lip przy  
Mickiewicza, które UM 
przeznaczył do wycięcia.
Tę walkę WYGRALIŚMY!
Teraz kolej na ratowanie 
pięknych łąk widocznych 
na zdjęciu i lip rosnących 
wzdłóż potoku Ostropka. 
Łąki i lipy też uratujemy!!
POSŁUCHAJ:
Wszelkie materiały zawarte na niniejszej stronie mają na 
celu zapoznanie zainteresowanych z aktualną sytuacją
na froncie walki o uratowanie polderów Ostropki, ale też 
przedstawienie innych, optymalnych sposobów chronienia 
Gliwic przed zagrożeniem powodziowym.
Wszystkich, którym zależy na zachowaniu gliwickiej zieleni  
serdecznie zapraszam do współtworzenia tej strony oraz 
aktywnych działań mających na celu realizację zawartych 
tutaj postulatów, propozycji i wniosków. 
Bardzo ważny materiał na spotkanie 
w UM w dniu 26.09.2016. 
Jego pełna znajomość może być 
przyczynkiem do wyjścia z impasu 
w sprawie polderów Ostropki! 
                                                       Czytaj!