Na Główną
Informacja o stronie
 
 
Powrót
Celem pochodnym głównemu  jest gromadzenie i zachowanie "ku pamięci" wszelkich materiałów związanych z Winnicą. Dlatego 
zachęcamy uczestników spotkań organizowanych przez Winnicę, do przekazywania nam ciekawych zdjęć, filmów czy komentarzy celem 
zamieszczenia ich na niniejszej stronie. 
Wszelkie materiały, koniecznie z podaniem danych autora wraz z adresem e-mail, można przysyłać pod podany na stronie głównej adres
internetowy twórcy Winnicy - Janusza "Swosza" Swoszowskiego, natomiast  wszelkie konstruktywne uwagi dotyczące prowadzenia ni- 
niejszej strony - na adres "Rycha" - czyli jej Admina.
Uprzedzamy, że otrzymane materiały tekstowe zamieszczone na podstronie "Komentarze" będą wcześniej poddane edycji tekstowej, 
której w żadnym wypadku nie należy kojarzyć z cenzurą. Na życzenie - zapewnimy ich autoryzację,  a autorom nadesłanych materiałów, r
ownnaież na ich wyraźne życzenie, gwarantujemy  anonimowość.
Jednocześnie informujemy, że zarejestrowane własne materiały z odbytych imprez Winnicy, zdjęciowe czy filmowe, będą na stronie lub
w YouTube (dot. filmów) zamieszczane niebawem po jej zakończeniu i bez autoryzacji, jednak z możliwością zgłoszenie zastrzeżeń, włą- 
cznie z ich skasowaniem - ale po zrozumiałych nam uzasadnieniach.
Informujemy też, że w materiałach filmowych umieszczanych na YouTube podajemy tylko nazwę, datę i miejsce imprezy bez podania tytu-
łów utworów oraz ich wykonawców. Dane uzupełniające należy przesłać Adminowi strony.       
Ponadto informujęmy, że wszelkie materiały czy komentarze nadesłane nam anonimowo,  zostaną  usunięte.    
                                                                                                                                                                                                              Admin - Rychu
 
Głównym celem niniejszej strony jest promowanie poczynań Grupy Twórców  - "Winnica  pod  Gliwicami". 
 Tutaj więc zamieszczane będą wszelkie informacje i powiadomienia dotyczące planowanych spotkań.