Na Główną
Skład Grupy Twórców "Winnica pod Gliwicami"
 
 
Powrót
Pomysłodawca i założycie Grupy: Janusz "Swosza" Swoszowski,  
autor projektów muzycznych,  kompozytor, muzyk, wykonawca.